Dostawa środków czystości dla UMG na rok 2023

Numer umowy KK/632/SA/68-w/2023
Data podpisania 10.02.2023
Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości dla UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Merkury Alicja Peplińska ul. Pucka 28 Gdynia 81-036
Wartość zamówienia: 57100.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Kasięgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023