Dostawa flag dla UMG na rok 2023

Numer umowy KK629/SA/67-w/2023
Data podpisania 16.02.2023
Przedmiot zamówienia: dostawa flag dla UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Gaja-maszty ul. Nadrzeczna 1 Bolszewo 84-239
Wartość zamówienia: 10000.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 058-66-88 wew. 678
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023