Badania techniczne pojazdów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni oraz OSP Wiczlino

Numer umowy KK/150/SA/52-W/2023
Data podpisania 18.01.2023
Przedmiot zamówienia: Badania techniczne pojazdów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni oraz OSP Wiczlino
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Społka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
Wartość zamówienia: 10600.00zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: JAROSŁAW WIELEBA,
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: j.wieleba@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2023
Data udostępnienia informacji: 23.01.2023