warsztaty florystyczne w SPILNO GDYNIA

Numer umowy KK/1640/OIS/38-W/2023
Data podpisania 17.05.2023
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie cyklu warsztatów florystycznych w SPILNO Gdynia przy ul. Starowiejskiej 25 w okresie od maja do grudnia 2023
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "JASMINE" KLAUDIA PIERNICKA 
ul. Strzelców 30/12 
81-586 GDYNIA
Wartość zamówienia: 18750 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 527-39-82
E-mail: unicef@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 17.05.2023
Data udostępnienia informacji: 04.01.2024