Umowa doradztwa energetycznego dla gmin

Numer umowy KK/843/URE/6-W/2023
Data podpisania 17.04.2023
Przedmiot zamówienia: Bieżąca obsługa umowy na dostawę energii elektrycznej, analiza i doradztwo w procesie optymalizacji kosztów energii elektrycznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326, REGON: 191675557
Wykonawca:
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-059) przy ul. Unii Lubelskiej 4c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000107024
Wartość zamówienia: brutto 29 962,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Joanna Orzoł
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Orzoł
Data wytworzenia informacji: 05.05.2023
Data udostępnienia informacji: 05.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2023 14:42 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
05.05.2023 14:42 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
05.05.2023 14:40 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
05.05.2023 14:40 Dodanie informacji Joanna Orzoł