Samodzielny Referat ds. Energetyki

Numer umowy KK/546/URE/3-W/2023
Data podpisania 20.02.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla 5 budynków szkół w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni- Gdynia Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 5862312326
Wykonawca: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Adakademii Nauk
ul. Generała j. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
wpisanym do Rejestru instytutów naukowych pod numerem RIN-IV-9/98
NIP: 5840357882 REGON: 000326121
Wartość zamówienia: brutto 38 376 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka- Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: siedziba Samodzielnego Ref. ds. Energetyki UM Gdyni ul. 10 Lutego 24, pokój 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 21.02.2023
Data udostępnienia informacji: 21.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2023 12:20 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
18.10.2022 08:50 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
13.01.2022 08:31 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
23.02.2021 08:25 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
12.03.2019 15:15 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik