Zakup 4 autorskich grafik

Numer umowy KK/1060/PBP/16-w/2023
Data podpisania 14.03.2023
Przedmiot zamówienia: Zakup 4 grafik autorstwa Mirosława Miadziółko o tematyce gdyńskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Mirosław Miadziółko
Wartość zamówienia: 1.120 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-87
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 06.04.2023
Data udostępnienia informacji: 06.04.2023