Organizacja strefy zdrowia i urody oraz wykonanie scenografii lata 20. lata. 30. w przestrzeni hali Arena Gdynia - 97. Urodziny Gdyni.

Numer umowy KK/759/PBP/9-W/2023
Data podpisania 09.02.2023
Przedmiot zamówienia: Organizacja strefy zdrowia i urody wraz ze stanowiskami partnerów oraz przygotowanie i wykonanie scenografii lata 20. lata 30. (wraz z demontażem) przestrzeni hali Polsat Plus Arena Gdynia z okazji wydarzenia 97. Urodziny Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia _ Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Konkol PROMOTION PL
ul. Orłowska 61 lok 2
81-524 Gdynia
NIP 9581003989
Wartość zamówienia: 66825,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewelina Solarz
Nr telefonu: 58 668-83-88
E-mail: e.solarz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Ewelina Solarz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023