Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”

Tytuł zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2023”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo

Liczba punktów: 80,68

Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia
Nr 6223/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2023 r.:

Tytuł zleconego zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2023”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 405 000,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 28.03.2023
Data udostępnienia informacji: 30.03.2023