Petycja w sprawie zaprzestania naruszania prawa przez poświadczenie nieprawdy przez radnych w uchwale XXXIV/780/09 z 26 sierpnia 2009 r. (...)

Data złożenia petycji: 15.09.2023
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: osoba fizyczna
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie zaprzestania naruszania prawa przez poświadczenie nieprawdy przez radnych w uchwale XXXIV/780/09 z 26 sierpnia 2009 r jakoby nacjonalista ukraiński zacięty wróg państwa polskiego, polskiej władzy, katolicyzmu i piewca czystek etnicznych - rozmiar: 485kb
Przewidywany termin zakończenia: 15.12.2023
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023