Petycja w sprawie likwidacji kontrapasa rowerowego oraz towarzyszących mu słupków blokujących na ul. Bytomskiej

Data złożenia petycji: 02.03.2023
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie likwidacji kontrapasa rowerowego oraz towarzyszących mu słupków blokujących na ul. Bytomskiej - rozmiar: 1349kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 15.03.2023
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję w sprawie likwidacji kontrapasa rowerowego oraz towarzyszących mu słupków blokujących na ul. Bytomskiej - rozmiar: 303kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Paulina Bańka
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023