Petycja o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia

Data złożenia petycji: 03.02.2023
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Skan petycji: Plik pdf  Skan petycji o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia - rozmiar: 92kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 28.04.2023
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję o przywrócenie linii 34 i W oraz 30 do oferty przewozowej ZKM Gdynia - rozmiar: 118kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Bugalski
Ostatnio zmodyfikował: Adam Bugalski
Data wytworzenia informacji: 10.02.2023
Data udostępnienia informacji: 10.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2023 12:09 Aktualizacja treści Adam Bugalski