Użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego.

Numer umowy SK/2025/PK/193-W/2022
Data podpisania 16.12.2022
Przedmiot zamówienia: Użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Komenda Miejska PSP w Gdyni
ul. Władysława IV 12/14
81-353 Gdynia
Wartość zamówienia: 0
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 660-22-45
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydz. Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2023
Data udostępnienia informacji: 03.01.2023