Umowa z Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 19B na przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych

Numer umowy Umowa SK/1576/MT/7-W/2022
Data podpisania 12.10.2022
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 19B, 80-377
Wartość zamówienia: 82 410 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Gruszka
Nr telefonu: 58 668-83-51
E-mail: k.gruszka@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Skibińska-Buryn
E-mail: j.buryn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 12.10.2022
Data udostępnienia informacji: 05.05.2023