Zamówienie puzzli na nagrody w konkursie Zapraszamy ptaki do Gdyni 2022

Numer umowy KB/172/RO/19-W/2022
Data podpisania 31.03.2022
Przedmiot zamówienia: 20 sztuk Puzzle Magiczna sowa na nagrody w konkursie Zapraszamy ptaki do Gdyni 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Salt & Pepper Ewa Bieńkowska
Ul. Reja 2/12,
91-745 Łódź
Wartość zamówienia: 1615,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022
Data udostępnienia informacji: 07.04.2022