Zakup pomocy dydaktycznych

Numer umowy KB/695/RO/114-W/2022
Data podpisania 05.09.2022
Przedmiot zamówienia: Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP dla SP 29 w ramach nagrody za aktywny udział w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Delta Optical sp. z o.o. s.k.
ul. Piękna 1,
Nowe Osiny,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wartość zamówienia: 600,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2023
Data udostępnienia informacji: 03.01.2023