Zakup nasion

Numer umowy KB/507/RO/83-W/2022
Data podpisania 16.09.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup nasion roślin do celów akcji promowania tworzenia miejsc przyjaznych dla zapylaczy oraz na cele kampanii antysmogowej w placówkach edukacyjnych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Łąki kwietne Karol Podyma
Radzików 9A/7B, 05-870 Błonie
Wartość zamówienia: 3 935,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2022
Data udostępnienia informacji: 03.11.2022