Zakup kalibratora KA-50 z usługą wzorcowania

Numer umowy KB/127/RO/15-W/2022
Data podpisania 09.03.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup kalibratora 1 klasy dokładności KA-50 z usługą wzorcowania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: SONOPAN Sp. zo.o.
ul. K.Ciołkowskiego 2/2
15-950 Białystok
Wartość zamówienia: 3 500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Rybicka
Nr telefonu: 58 668-84-94
E-mail: e.rybicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 31.03.2022
Data udostępnienia informacji: 31.03.2022