Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Eko Dolina Sp. z o.o.

Numer umowy KB/453/RO/71-W/2022
Data podpisania 29.09.2022
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Eko Dolina Sp. z o.o.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
Wykonawca: Eko Dolina Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo.
Wartość zamówienia: 518.657,64 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Prętnik
Nr telefonu: 58 772-35-07
E-mail: j.pretnik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Joanna Prętnik
Data wytworzenia informacji: 30.09.2022
Data udostępnienia informacji: 30.09.2022