wystawa "Gdynia w Klimacie"

Numer umowy KB/414/RO/54-W/2022
Data podpisania 25.07.2022
Przedmiot zamówienia: montaż i demontaż wystawy „Gdynia w Klimacie”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca:

Smile Reprezent Michał Kuśnierz

ul. Zorzy 11

81-601 Gdynia

Wartość zamówienia: 10282,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lewandowska
Nr telefonu: 58 668-84-96
E-mail: a.lewandowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2022
Data udostępnienia informacji: 26.07.2022