wynajem sali - prezentacja filmu "Moja życie bez śmieci"

Numer umowy KB/622/RO/107-W/2022
Data podpisania 02.11.2022
Przedmiot zamówienia: wynajem sali kinowej na prezentację filmu "Moje życie bez śmieci"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
Wartość zamówienia: 492 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lewandowska
Nr telefonu: 58 668-84-96
E-mail: a.lewandowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat adaptacji do zmian klimatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2022
Data udostępnienia informacji: 02.11.2022