Wykonanie skarbonki do zbierania datków na rzecz miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

Numer umowy KB/450/RO/68-W/2022
Data podpisania 09.08.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie skarbonki do zbierania datków na rzecz miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: TPLAST Sp. z o.o.
ul. Przewóz 34
30-716 Kraków
Wartość zamówienia: 330,12 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 09.08.2022
Data udostępnienia informacji: 02.11.2022