wykonanie pomiarów hałasu impulsowego

Numer umowy KB/452/RO/70-W/2022
Data podpisania 17.08.2022
Przedmiot zamówienia: wykonanie pomiarów hałasu impulsowego związanego z funkcjonowaniem strzelnicy w trzech punktach pomiarowych oraz wykonanie i przedłożenie opracowania zawierającego protokół i sprawozdanie z pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1710).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: ECO-NOISE Paweł Niżniowski ul. Wrocławska 33b/1 55-095 Długołęka
Wartość zamówienia: 10086,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Rybicka
Nr telefonu: 58 668-84-94
E-mail: e.rybicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 21.10.2022
Data udostępnienia informacji: 21.10.2022