Warsztaty "Gdynia w klimacie"

Numer umowy KB/348/RO/41-W/2022
Data podpisania 27.06.2022
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, pokazów, edukacji relacyjnej w ramach projektu "Gdynia w klimacie" w trakcie trwania OPEN’ER FESTIVAL 2022.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Samorządową Instytucją Kultury 
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Wartość zamówienia: 50 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2022
Data udostępnienia informacji: 03.11.2022