Usługa prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.

Numer umowy KB/489/RO/76-W/2022
Data podpisania 28.09.2022
Przedmiot zamówienia: Usługa prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: EKO DOLINA Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia: 31.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Prętnik
Nr telefonu: 58 772-35-07
E-mail: j.pretnik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Joanna Prętnik
Data wytworzenia informacji: 30.09.2022
Data udostępnienia informacji: 30.09.2022