Usługa doradztwa w zakresie analiz dot. ochrony powietrza

Numer umowy KB/584/RO/100-W/2022
Data podpisania 07.11.2022
Przedmiot zamówienia: usługa doradztwa w zakresie analiz dot. ochrony powietrza dla instalacji: do produkcji podzespołów rakiety badawczej wykonywanych z materiałów kompozytowych oraz zakładu produkcji betonu towarowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: osoba fizyczna
Wartość zamówienia: 7 400,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Rybicka
Nr telefonu: 58 668-84-94
E-mail: e.rybicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 20.12.2022
Data udostępnienia informacji: 20.12.2022