Świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi zwierzętami gospodarskimi

Numer umowy KB/84/RO/9-W/2022
Data podpisania 28.02.2022
Przedmiot zamówienia: Świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sławomir Pozański
Wartość zamówienia: 1 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Natalia Tańska
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: n.tanska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Natalia Tańska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Tańska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2022 10:17 Dodanie informacji Natalia Tańska