Sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich z terenu Gdyni

Numer umowy KB/620/RO/106-W/2022
Data podpisania 21.11.2022
Przedmiot zamówienia: sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich z terenu Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Klinika Weterynaryjna S.C. Lech Chramęga, Eryk Ratajski, Maciej Debis, ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia
Wartość zamówienia: 13 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bartosz Frankowski
Nr telefonu: 58 668-84-80
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Natalia Tańska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2022
Data udostępnienia informacji: 29.11.2022