Program konsultacyjny dotyczący planowania działań nakierowanych na redukcję śladu węglowego miasta Gdyni

Numer umowy KB/532/RO/88-W/2022
Data podpisania 28.09.2022
Przedmiot zamówienia: program konsultacyjny dotyczący planowania działań nakierowanych na redukcję śladu węglowego miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca:

PM Carbon Konrad Klepacki

ul. Władysława IV 23/9

81-358 Gdynia

Wartość zamówienia: 21648 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lewandowska
Nr telefonu: 58 668-84-96
E-mail: a.lewandowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat adaptacji do zmian klimatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2022
Data udostępnienia informacji: 29.09.2022