Pomoce dydaktyczne

Numer umowy KB/596/RO/102-W/2022
Data podpisania 18.10.2022
Przedmiot zamówienia: Pomoce dydaktycznedla SP 33 w ramach nagrody za aktywny udział w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Biuro Meble sp. z o.o.
ul. Władysława Cieślaka 6A,
78-400 Szczecinek
Wartość zamówienia: 699,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2022
Data udostępnienia informacji: 03.11.2022