Pomoce dydaktyczne

Numer umowy KB/335/RO/38-W/2022
Data podpisania 10.06.2022
Przedmiot zamówienia: Pomoce dydaktycznedla SP 52 w ramach nagrody za aktywny udział w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: JANGAR Grażyna Gach
Aleja Wyścigowa 18/39,
02-681 Warszawa
Wartość zamówienia: 492,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2022
Data udostępnienia informacji: 03.11.2022