Pomoc weterynaryjna zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni

Numer umowy KB/2/RO/1-W/2022
Data podpisania 14.01.2022
Przedmiot zamówienia: Pomoc weterynaryjna zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Michał Michalski
81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 6/2
Wartość zamówienia: 54 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Natalia Tańska
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: n.tanska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Natalia Tańska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Tańska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2022 10:10 Dodanie informacji Natalia Tańska