Obsługa akcji "Sprzątanie Gdyni 2022" w zakresie odbioru odpadów

Numer umowy KB/495/RO/82-W/2022
Data podpisania 12.09.2022
Przedmiot zamówienia: Obsługa akcji "Sprzątanie Gdyni 2022" w zakresie odbioru odpadów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Firma Prywatna Wielobranżowa "Stachtrans" Stanisław Milewczyk
ul. Partyzantów Koleczkowskich 1A
84-208 Kielno
Wartość zamówienia: 8 532,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 12.09.2022
Data udostępnienia informacji: 02.11.2022