Obsługa akcji "Dzień Ziemi 2022" w zakresie odbioru odpadów

Numer umowy KB/184/RO/21-W/2022
Data podpisania 15.04.2022
Przedmiot zamówienia: Obsługa akcji "Dzień Ziemi 2022" w zakresie odbioru odpadów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.
ul. Towarowa 20A
10-417 Olsztyn
Wartość zamówienia: 15 012,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 28.04.2022
Data udostępnienia informacji: 28.04.2022