"Bałtyckie warsztaty"

Numer umowy KB/546/RO/91-W/2022
Data podpisania 03.10.2022
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie projektu edukacji ekologicznej „Europejska Sieć Niebieskich Szkół” dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
81-332 GDYNIA,
UL. KOŁŁĄTAJA 1
Wartość zamówienia: 10 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2022
Data udostępnienia informacji: 03.11.2022