świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Numer umowy SK/550/SL/18-W/2022
Data podpisania 04.04.2022
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2022 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni
Wartość zamówienia: 5.710 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 527-25-80
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Wojskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 04.04.2022
Data udostępnienia informacji: 01.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2022 09:40 Dodanie informacji Beata Chudzik