prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Numer umowy SK/547/SL/16-W/2022
Data podpisania 04.04.2022
Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa, w terminie od dnia 04.04.2022 r. do 20.05.2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Osoba fizyczna
Wartość zamówienia: 5.286,77 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 527-25-80
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Wojskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 04.04.2022
Data udostępnienia informacji: 01.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2022 09:30 Dodanie informacji Beata Chudzik