realizacja spotu promującego miasto i program "Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa"

Numer umowy SK/1005/PF/16-W/2022
Data podpisania 15.06.2022
Przedmiot zamówienia: realizacja spotu promującego miasto i program "Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Tomasz Konkol PROMOTION PL
Wartość zamówienia: 4000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 16.06.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022