Opracowanie redakcyjne i korekta tekstu pt. "O rzece, która szukała morza"

Numer umowy SK/1298/PF/18-W/2022
Data podpisania 23.08.2022
Przedmiot zamówienia: Opracowanie redakcyjne i korekta tekstu pt. "O rzece, która szukała morza"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Agnieszka Kochanowska
Wartość zamówienia: 615 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 23.08.2022
Data udostępnienia informacji: 29.08.2022