Współpraca w ramach działań Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy SK/32/MP/2-W/2022
Data podpisania 13.01.2022
Przedmiot zamówienia: Współpraca w ramach działań Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZINK Studio Grażyna Zalewska-Pawlisz
Wartość zamówienia: 12 546,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022