Wprowadzenie nowego narzędzia – wtyczki Google Translator na stronie internetowej gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Numer umowy SK/1713/MP/38-W/2022
Data podpisania 04.11.2022
Przedmiot zamówienia: Usunięcie starej wtyczki tłumaczeń oraz wprowadzenie nowego narzędzia – wtyczki Google Translator na stronie internetowej gdyniaprzedsiebiorcza.pl celem usprawnienia tłumaczenia treści zawartych na stronie na język angielski na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Useme Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2 952,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2022
Data udostępnienia informacji: 19.12.2022