Przedłużenie domeny pitwgdyni.pl na rok 2022

Numer umowy SK/94/MP/6-W/2022
Data podpisania 19.01.2022
Przedmiot zamówienia: Przedłużenie domeny pitwgdyni.pl na rok 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AZ.PL
Wartość zamówienia: 148,83
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022