Zakup prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2023.

Numer umowy SK/2147SO/29-W/2022
Data podpisania 28.12.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni na rok 2023. - prasa papierowa (zapytanie ofertowe)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu – Urząd Miasta Gdyni; Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Wykonawca: GARMOND PRESS S.A.
Wartość zamówienia: 81380,31 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Neubert
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: m.neubert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Neubert
Data wytworzenia informacji: 30.12.2022
Data udostępnienia informacji: 30.12.2022