Dostawa materiału roślinnego i ogrodniczego - akcja Posadź Drzewo

Numer umowy KB/190/UD/7/W/2022
Data podpisania 13.04.2022
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiału roślinnego i ogrodniczego - akcja Posadź Drzewo
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel z siedzibą w Żukowie
Wartość zamówienia: 68 320 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Halikowska
Nr telefonu: 58 620-72-86
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta przy Al. Zwycięstwa 291 a, Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 29.04.2022
Data udostępnienia informacji: 29.04.2022