Wykonanie projektu trzech tablici na cmentarzu komunalnym przy ul. Witomińskiej oraz projektu tabliczki pod rzeźbą ,,Ryby’’ Adama Smolany

Numer umowy SK/2020/PZ/24-W/2022
Data podpisania 19.01.2023
Przedmiot zamówienia:
  1. Projekt trzech tablic z nazwiskami powstańców wielkopolskich, śląskich oraz weteranów wojny polsko-bolszewickiej pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Witomińskiej w Gdyni.
  2. Projekt tabliczki z napisem „Adam Smolana” wraz z projektem aranżacji tabliczki przy rzeźbie Adama Smolany „Ryby” znajdującej się na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Piotr Boroń
Wartość zamówienia: 2600 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2023
Data udostępnienia informacji: 13.06.2023