Świadczenie obsługi prawnej

Numer umowy KB/718/MN/11-W/2022
Data podpisania 30.12.2022
Przedmiot zamówienia: Świadczenie stałej, bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarki komunalnej, kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw niezbędnych do pracy na rzecz Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Radosław Micewicz-Kłoda - radca prawny
80-377 Gdańsk
ul. Bora Komorowskiego 86A/2
Wartość zamówienia: 103098,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Dobrzyńska
Nr telefonu: 58 668-21-44
E-mail: k.dobrzynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2023
Data udostępnienia informacji: 11.01.2023