Audyt rekompensaty wypłaconej w okresie umów powierzenia

Numer umowy KB/299/MN/4-W/2022
Data podpisania 20.05.2022
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej w 2021 r. oraz w całym okresie umów
powierzenia Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: „COMPER” Fornalczyk i Wspólnicy Spółka Jawna,
Wartość zamówienia: 19680,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Szpinda
Nr telefonu: 58 668-21-33
E-mail: t.szpinda@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2022
Data udostępnienia informacji: 20.05.2022