W sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Oksywie imprez/wydarzeń kulturalnych w okresie październik-grudzień 2022 r.

Numer umowy SK/1252/PD/46-W/2022
Data podpisania 09.08.2022
Przedmiot zamówienia: W sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Oksywie imprez/wydarzeń kulturalnych w okresie październik-grudzień 2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bałtycki Teatr Różnorodności Tomasz Podsiadły
Wartość zamówienia: 36 800 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022