Realizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta - Stacja Sanatorium 2022”

Numer umowy SK/415/PD/16-W/2022
Data podpisania 30.03.2022
Przedmiot zamówienia: Realizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta - Stacja Sanatorium 2022”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja „Klinika Kultury”
Wartość zamówienia: 140 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022