Prowadzenie projektu kulturalnego pn. „Halo Kultura” w roku 2022

Numer umowy SK/17/PD/2-W/2022
Data podpisania 19.01.2022
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie projektu kulturalnego pn. „Halo Kultura” w roku 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Halo Kultura
Wartość zamówienia: 380 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 19.01.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022